Анабар (наурула дӓ англла Anabar ) — Наурун йыд-ирвел кымдемшы. Кымдемын территорижӹ: 143 га. 2005-шӹ ин тӹштӹ 502 эдем ӹлен.

Анабар кымдемын вӓрлӓнӹмӹштӹ
Наурун вӓрлӓнӹмӹштӹ