Анибар (наурула дӓ англла Anibare ) — Наурун ирвел кымдемшы. Кымдемын территорижӹ: 314 га. 2005-шӹ ин тӹштӹ 160 эдем ӹлен.

Анибар кымдемын вӓрлӓнӹмӹштӹ
Наурун вӓрлӓнӹмӹштӹ