Артвин (турк Artvin ) — Йыд-ирвел Турцин халажы. Артвин илӹн вуйхалажы. 2008-шӹ ин тӹштӹ 23 527 [1] эдем ӹлен.

Артвин халан вӓрлӓнӹмӹжӹ
Артвин

Ажедмӓшвлӓ

тӧрлӓтӓш
  1. TÜİK (Турцин Статистика Департаментжӹ)


  Артвин ильӹн районвлӓжӹ  

Ардануч (Ardanuç) | Архави (Arhavi) | Артвин (Artvin merkezi) | Борчка (Borçka) | Хопа (Hopa) | Мургул (Murgul) | Шавшат (Şavşat) | Юсуфели (Yusufeli)