Бирма морен ( латинлӓ Lepus peguensis ) — Азиштӹ вӹд лишнӹ шӹшерӹм качшы морен йыхыш Indolagus лӹвӓл йыхыш пырышы йӓн. Сек коговлӓжӹ 60 см кыташ лин кердӹт. Массышты 3 кг якте шоэш.

Бирма моренӹн ареалжы