Брума морен ( латинлӓ Lepus castroviejoi ) — Испаништӹ вӹд лишнӹ шӹшерӹм качшы морен йыхыш Eulagos лӹвӓл йыхыш пырышы йӓн. Сек коговлӓжӹ 45 - 65 см кыташ лин кердӹт. Массышты 2,0 - 3,5 кг якте шоэш.

Брума моренӹн ареалжы