Вӹцпистӹ — сола Кырык сирӹштӹ, Шур монгырышты. Макарсир якте 9 уштыш нӓрӹ. Цикмӓ доно автобус лини доно кӹлдӓлтӹн, кыды пашкуды Яштуга якте каштеш. Вӹцпистӹштӹ лапка уке, нӹнӹн лишӹл лапкашты — Яштугашты. Кӱшӹл Пӹнгель школым питӹрӹмӹ паштек вӹцпистӹ тетявлӓ Пайскырык школышкы тыменяш каштыт.