Денигомоду (наурула дӓ англла Denigomodu ) — Наурун вадывел кымдемшы. Кымдемын территорижӹ: 118 га. 2005-шӹ ин тӹштӹ 2 827 эдем ӹлен.

Денигомоду кымдемын вӓрлӓнӹмӹштӹ
Наурун вӓрлӓнӹмӹштӹ
Денигомоду дӓ Нибок