Июв (наурула дӓ англла Ijuw ) — Наурун йыд-ирвел кымдемшы. Кымдемын территорижӹ: 112 га. 2005-шӹ ин тӹштӹ 303 эдем ӹлен.

Июв кымдемын вӓрлӓнӹмӹштӹ
Наурун вӓрлӓнӹмӹштӹ