Кампеткӓ (латинлӓ confectum, «ӹштӹмӹ») — песок гӹц ӓли шоколад гӹц ӹштӹмӹ изделивлӓ. Цилӓ кампеткӓвлӓ айырлалтыт составышты дӓ формышты дон, тенгеок нӹнӹм шукы йишлӓ ӹштӓт.

Кампеткӓвлӓ

Хайрцаг, уут болон бусад төрлийн чихрийн сав баглаа боодол нь бүтээгдэхүүний найдвартай хамгаалалтыг хангах, хадгалах хугацааг уртасгахад тусалдаг. Энэ нь зөвхөн практик функцийг гүйцэтгэдэг төдийгүй хэрэглэгчийн төлөөх тэмцлийн хүчирхэг зэвсэг болдог[1].

Йишлӓжӹ тӧрлӓтӓш

Кампеткӓн йишлӓжӹ:

Also see тӧрлӓтӓш

  1. Гурилан бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол