Кывыл - ти шамакын кырык мары йӹлмӹштӹ 5 семантика пӓлӹкшӹ (омоним) улы. Кывыл (техника) - 1. Сем шактышы ӹзгӓрӹн полдышвлӓжӹ дӓ клавишывлӓжӹ. 2. Имни сбруйыштыш кого полдышвлӓ. 3. Лампыштыш тылын йылышы йӹлмӹжӹ лишнӹш кӹртни хӓдӹр. 4. Компьютер клавишывлӓ. 5. Кывыл (гидрологи) - юр годым вӹд вӹлнӹ шачшы хангвлӓ.

Венгрлӓ сирӹмӹ компьютер кывыл