Мешӓк— пышкыды матери гӹц ыргалтеш, шукы йиш форман дӓ ялштышан лин кердеш. Мешӓкеш стройымы материалым, качкаш ярал продуктым дӓ молымат оптат. Кынамжы пингӹдӹ, цаткыды матери, пумага ӓль кавашты гӹц ыргалтеш.

Мешӓк

Айыртемвлӓжӹ: пӹтӹрӓл пиштӹмӹ мешӓк шукы вӓрӹм ак нӓл дӓ куштылгы ылеш.

Ситӹдӹмӓшвлӓжӹ: оптен шӹндӹмӹ мешӓкӹм худа намалаш дӓ куштылгын кышкедӓлт кердеш. Кок кӹлӹм привайымыкы, мешӓк сумка вӓреш кычылталт кердеш.