Мыны – качкыш йӓмдӹлӹмӹ годым мыным марынвлӓ пиш шӹрен кычылтыт. Тидӹ гӹц пасна мыным шолтен ӓль ыжарен качкыт. Когечӹ годым мынын символжы у ӹлӹмӓшӹн дӓ сотын символжы семӹнь ылеш.

Ыжарымы мыны
Шолтымы мыны
Когечӹ мынывлӓ