Нукуалофа

Нукуалофа (тонгала дӓ англла Nukuʻalofa ) — Тонган вуйхалажы дӓ сек кого халажы. 1996-шы ин тӹштӹ 22 400 эдем ӹлен.

Нукуалофа халан вӓрлӓнӹмӹштӹ
Нукуалофа