Открыть главное меню

Таллиннӹн панорамыжы тангыж вӹлец

Таллиннӹн йолажы

Таллинн - Эстонин, Ээстин вуйхалажы. Балти тангыж тӹрӹштӹ вӓрлӓнӓ. Халашты 405 000 эдем ӹлӓ (2009).