Туамасага (самоала дӓ англла Tuamasaga ) — Самоан покшал Уполу ошмаотышты районжы. Территорижӹ: 479 км². 2001-шӹ ин тӹштӹ 83 191 эдем ӹлен. Вуйхалажы: Афега.

Туамасага районын вӓрлӓнӹмӹштӹ
Туамасага