Турци президентвлӓ

Турци президентвлӓ

Турци президентвлӓн штандарт


# Лӹм
(шачын-колен)
Портрет Пӓшӓжӹм тӹнгалӹн Пӓшажӹм коден Парти
1 Мустафа Кемаль Ататӱрк
(1881 – 1938)
29-шӹ октябрь 1923 10-шы ноябрь 1938
Турци Халыкын Республика парти
2 Исмет Инӧнӱ
(1884 – 1973)
11-шӹ ноябрь 1938 22-шы май 1950 Турци Халыкын Республика парти
3 Джелаль Баяр
(1883 – 1986)
22-шы май 1950 27-шӹ май 1960
Турцин Демократиӓн партижӹ
4 Джемаль Гӱрсель
(1895 – 1966)
27-шӹ октябрь 1960 28-шӹ март 1966
Военный
5 Джевдет Сунай
(1899 – 1982)
28-шӹ март 1966 28-шӹ март 1973 Военный
6 Фахри Корутӱрк
(1903 – 1987)
6-шы апрель 1973 6-шы апрель 1980 Сенат
7 Кенан Эврен
(1917 – )
9-шӹ ноябрь 1982 9-шӹ ноябрь 1989 Военный
8 Тургут Ӧзал
(1927 – 1993)
9-шӹ ноябрь 1989 7-шӹ апрель 1993 Ӓтямӱлӓндӹ Парти
9 Сӱлейман Демирель
(1924 – )
16-шы май 1993 16-шы май 2000 Тӧр верц ылшы Парти
10 Ахмет Недждет Сезер
(1941 – )
16-шы май 2000 28-шӹ август 2007 Суйышы кӹл
11 Абдулла Гӱль
(1950 – )
28-шӹ август 2007 кӹзӹт пӓшӓштӹ Тӧр дон виӓнгмӹ верц ылшы Парти