Харт (лат. aculeus) - кыды -тидӹ йӓнӹн, кӹшкӹн, капшангын дӓ кушкышын кашар дӓ пӹсӹ орган, кыды доно пышкылеш да пышкылмылан иктӓмахань ядым хартшы гач колта.

Потемӹшӹн хартшы