Шӹгерлӓ - эдемӹн колымыжы аль кремируйымы паштек тайымы территори, кышты сага-сага шукы шӹгер.

Тошты шӹгерлӓ Англиштӹ. Йоркшир