Оврашныр (рушла Оврашнуры) — Шур монгырыштыш сола, Ӓвӓсир сола якте 5 уштыш. Солам 1920-шы ивлӓн Йоласал лишнӹш солавла гӹц толшы фамилиӓн хресаньвлӓ ӹштенӹт. Шур поселенин покшалжы - Макарсир якте 14 уштыш. Оврашнырвлӓ Ӓвӓсирӹштӹш Шур школышты тыменьӹт дӓ тӹштӹш лапкавлӓш, почтыш каштыт. Солашты шукынжок пенсионер ылыт. Весӹвлӓжӹ фермер ылыт. 2001-шӹ ин солашты эдем ӹлен, нӹнӹ логӹц пуэргӹ дӓ ӹдӹрӓмӓш. Оврашнырышты кырык мары композитор Владислав Куприанов изижӹ годым ӹлен. Сола вуйышты Ӓвӓсирӹшкӹлӓ кемӹ корны вӹлны тошты кырык мары архитектура семӹнь чангымы кӹлӓт шӹнзӓлтӓ.